Vườn xổ đầu tiên:  Một vườn ở Tây Ninh

Đặc điểm nhận dạng:

Lưỡi bệt màu tím đặc trưng, mũi màu trắng, viền lưỡi hoa có sự xuất hiện của các sợi lông tơ nhỏ chạy dọc viền của lưỡi. Các dòng lưỡi bệt khác không có đặc điểm này.

CT5 LÂM XUNG