Vườn xổ đầu tiên: Vườn Chu Tuyên, Hải Phòng
Đặc điểm nhận dạng:
Màu trắng tinh khôi ở cánh và lưỡi của hoa, các cánh tương đối bầu và dày. Đôi mắt tuyệt đẹp & gọn gàng nằm trong chiếc lưỡi trắng tinh, môi tuyết phân thuỳ rõ ràng, mũi phải trắng tinh khiết không lem.

CT5 BẠCH TUYẾT